Ida-Viru rekordid

Turisminduses on tähtsad faktid, mis teevad piirkonna ainulaadseks.

Turistidele meeldivad rekordid ja nendele saab üles ehitada koha turismistrateegia. Ida-Virumaa on rikas erinevate Eesti ja isegi Euroopa rekordite poolest, mis puudutavad nii loodust kui ka inimühiskonda. Samas on mitmed kõigile teada esikohad vastuolulised ning kaasaegsemaid infosüsteeme ja uusi allikmaterjale kasutades võivad käibetõdedena esitatavad faktid olla eksitavad. Käesoleva tööga esitame Ida-Virumaad puudutavad turismihuviga rekordid ja ainulaadseid objekte ning toome nende kohta kontekstipõhise lühipõhjenduse. Mitmete kirjelduste juures ei saa otseselt öelda, et tegemist on rekordiga. Pigem on tegemist millegi ainulaadsega, mida mujal Eestis ei kohta (nt mitmed mälestusmärgid). Paljude rekordite juures on uuesti üle vaadatud arvaandmed tuginedes Maa-ameti kaardiserverile.

Tekstides on paksuna toodud olulisem teave (uuendamisel).

Jaga